BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Yürütülmekte Olan Projeler (2018-2019)

-Şeker otu (SteviarebaudianaBertoni)bitkisinde mikroçoğaltım ve şeker alkol muamelelerinin;çimlenmeoranı,antibakteriyel, antioksidan aktivitelerinin ve yaprak etken maddelerinin üzerine etkileri

-Melatonin hormonu uygulamasının bitkilerde tuz ve kuraklık stresi direncine etkilerinin araştırılması

-Farklı tütün anaçları ile aşılanan domatin bitkisinin açık alanda üretim koşullarının değerlendirilmesi ve meyve nikotin miktarlarının ve kalitesinin belirlenmesi