BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Enstitüde Yürütülmekte Olan Projeler
 1. Başkent Üniversitesi, Deneysel Araştırma Projesi (BÜ,DAP): "Farklı Oranlarla Hazırlanan Gümüş Nanopartikül (AgNP) ve Polivinil Klorür (PVC) Kompozitlerinin Antibakteriyel ve Antibiyofilm Özelliklerinin Karşılaştırılması" DA14/28, Nisan 2015-Devam etmekte.
 2. BÜ, DAP: "Karaman Yöresinden Toplanmış Bitkilerden Elde Edilen Özütlerin Bitki Kaynaklı Suşlara Karşı Antibakteriyel ve Antibiyofilm Etkilerinin İncelenmesi" DA14/25, Aralık 2014-Devam etmekte.
 3. BÜ, DAP: "Erken fide dönemi hidrojen peroksit ve farklı gübre uygulamalarının düşük sıcaklıkta domates yetiştiriciliğine etkisi" DA13/67, Şubat 2014-Devam etmekte.
 4. BÜ, DAP: “Farklı Polaritedeki Çözgenler ile Elde Edilen Yaprak, Kök ve Tohum Özütlerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi” DA13/28, Temmuz 2013-Devam etmekte.
 5. BÜ, DAP: “Domateste Bakteriyel Solgunluk Etkenine Karşı Antibakteriyel Etkinlik Gösteren Bitki Özütlerinin Tohum Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkilerinin Araştırılması”, DA12/22, Ağustos 2012-Ekim 2012.
 6. BÜ, DAP: “Farklı Tütün Anaçlarının Tomacco Aşı tutmasına, Bitki Gelişimine ve Verimine Etkilerinin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi”, DA12/20, Ağustos 2012-Devam etmekte.
 7. BÜ, DAP: “Corchorus olitorius L. (Jüt) Özütlerinin Multiple Miyelom hücreleri üzerinde Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması”, DA11/29, Aralık 2011-Aralık 2012.
 8. BÜ, DAP: “Corchorus olitorius L. (Jüt)’dan Özüt Eldesi ve Özütlerin Bitki ve Gıda Kaynaklı Patojenler Üzerinde Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Değerlendirilmesi”, DA11/07, Mayıs 2011-Şubat 2013.
 9. BÜ, DAP: “Erken Fide Dönemi Hidrojen Peroksit Uygulamalarının Domates Fidelerinin Soğuk Toleransına Etkilerinin Değerlendirilmesi”, DA11/06, Şubat 2011-Nisan 2011.
 10. BÜ, DAP: “Bitki Özütlerinin Gıda ve Bitki Kaynaklı Patojen Bakteriler Üzerine Antimikrobiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi” DA10/17, Haziran 2010-Eylül 2011.
 11. BÜ, DAP: “Farklı Domates Tiplerinin ve Aşılama Yöntemlerinin ‘Tomacco’ Bitki Gelişimine ve Verimine Etkilerinin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi” DA10/16, Haziran 2010-Şubat 2014.
 12. BÜ, DAP: “Ticari Domates Çeşitlerinin Tütün Anaçları Üzerine Aşılanması, Aşılı Bitkilerde Gelişimin ve Verimin İncelenmesi, ve Nikotin Miktarının Belirlenmesi” DA09/37, Ekim 2009-Mart 2013.
 13. BÜ, DAP: “Tohum ve Erken Fide Ön Uygulamalarnın Domates Bitkisinin Tuz Stresine Toleransına Etkilerinin Belirlenmesi”, DA10/09, Mart 2010-Eylül 2010.
 14. BÜ, DAP: “Bakır Ağır Metalinin Tohum Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi” DA09/31, Eylül 2009-Haziran 2010.
 15. BÜ, DAP: “Tuz Stresinin Tütün Üzerine Aşılanmış Domates Bitkisinin Gelişimine Etkilerinin Belirlenmesi” DA09/22, Haziran 2009-Haziran 2010.
 16. BÜ, DAP: “Ksilanların Ksilanaz Enzimi ile Hidrolize Edilmesi ve Ksilooligosakkarit Üretimi” DA07/25, 2007-2008.
 17. BÜ, DAP: “Tütün Bitkisi Üzerine Domates Bitkisinin Aşılanması, Tomacco Bitkisinin Elde Edilmesi ve Bu Bitkide Nikotin Analizi” DA07/43, 2007-2008.