BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Hakkımızda

          Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü, 24 Aralık 2005 tarihinde Ankara’nın Kazan İlçesi’nde kurulmuştur. Enstitü kapsamında 300m2’lik araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarları ve 125m2’lik uzaktan bilgisayar kontrollü seralar bulunmaktadır. AR-GE laboratuvarları biyoteknoloji laboratuvarı, doku kültürü laboratuvarı, iklimlendirme odası, karanlık oda ve hazırlık ünitesinden oluşmaktadır. Araştırma seralarında ise bitki yetiştirme küvetlerinden oluşan ve tarla koşullarına model iki farklı sera bulunmaktadır. 

            Enstitünün vizyonu, gelişen teknolojilere uyumlu, doğru ve güvenilir araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, bu çalışmaların endüstriyel ve sağlık alanlarında uygulanabilirliğini değerlendirmek ve sonuç olarak bilime, topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Enstitümüzde araştırma geliştirme çalışmalarının yanısıra diğer bölümlere ders desteği verilmekte, stajyer eğitimi ve seminer programları gerçekleştirilmektedir. Enstitümüzde; biyoteknoloji temelli, sağlık, endüstriyel ve tarımsal alanlarda değerlendirilmesi mümkün moleküler ve biyokimyasal düzeyde araştırmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ekotoksik metallerin sebze tohum gelişimine biyokimyasal ve genotoksik etkilerinin araştırılması, bitkilerde abiyotik stres fizyolojisinin biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle araştırılması ve biyoteknolojik yöntemler kullanılarak bitki iyileştirme, geliştirme ve yeni özellikler kazandırma ve transplantasyon yöntemi ile elde edilen bitki çeşitlerinin üretim açısından veriminin araştırılması ve gen aktarımı başlıkları altında özetlenebilmektedir. Bunlara ek olarak, farklı bitki türlerinden özüt elde edilmesi ve bu özütlerin gıda ve bitki kaynaklı patojenler üzerinde antibakteryal etkilerinin araştırılması, antioksidan özelliklerinin tanımlanması ve kanser hücre kültürlerinde sitotoksisitelerinin araştırılması, telomeraz aktivitesinin belirlenebilmesi için devam eden projeler mevcuttur. 

          Yapılan aşılama çalışmaları ile ilgili 2011 yılında Türk Patent Enstitüsü’nden patent alınmıştır. Enstitümüz bünyesinde yürütülen projelerin yanısıra birimimiz üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Özel Ayşeabla Okulları ile ortak multidisipliner projelere de araştırma desteği vermektedir. Uluslararası Genetik Mühendisliğiyle Geliştirilmiş Makine (International Genetically Engineered Machine–iGEM) 2013 yarışmasına üniversitemizi temsilen katılan takımda enstitümüzden iki araştırmacımız yer almış ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla deneysel çalışmaların bir bölümü enstitüde yürütülmüştür.