BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Multidisipliner Projeler
  1. BÜ, DAP: "KANSER HÜCRE DİZİLERİNDE PROPRANOLOLUN ?-ADRENERJİK RESEPTÖR VE APOPTOTİK GEN İFADELENME DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ" DA15/09, Mayıs 2015-Devam etmekte.
  2. BÜ, DAP: "Deneysel peridontitiste farklı dozlarda uygulanan resveratrolün rat gingival fibroblastları üzerine etkisinin değerlendirilmesi", D-DA14/01, Nisan 2014-Ekim 2015.
  3. BÜ, DAP: “Silimarinin farklı hücre dizilerinde tankiraz, axin ve b-catenin düzeylerine olan etkisinindeğerlendirilmesi”, DA13/30, Hziran 2013-Devam etmekte.
  4. BÜ, DAP: “Legionella pneumophila'yı tür düzeyinde algılayan biyosensör Escherichia coli hücrelerinin oluşturulması”, DA12/05, Mart 2013-Mayıs 2013.
  5. BÜ, DAP: “Calendula officinalis Özütlerinin Fitopatojen Bakterilere Karşı Antibakteriyel Etkinliklerinin İncelenmesi”, DA12/28, Ağustos 2012- Aralık 2012.
  6. BÜ, DAP: “Legionella pneumophila “lqs” Gen Bölgesinin Ekspresyon Vektörüne Klonlanması ve Escherichia coli Hücrelerine Transformasyonu”, DA12/05, Şubat 2012-Mayıs 2012.
  7. BÜ, DAP: “Kanser Hücre Dizilerinde β-Andrenerjik Reseptör İfadelenmesi ve Farklı Andrenerjik Ligandların Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi”, DA10/20, Ağustos 2010-Haziran 2013.
  8. BÜ, DAP: “Silymarinin Karaciğer Kanseri Hücrelerinde Telomeraz Üzerine Etkilerinin Araştırılması” DA09/36, Aralık 2009-Devam etmekte.
  9. BÜ, DAP: “İnsan Hepatosellüler Karsinoma Hücreleri Üzerinde Doksorubisin ve Diyete Ek Olarak Alınan Bazı Antioksidanların Etkilerinin Değerlendirilmesi” DA10/01, Şubat 2010-Nisan 2010.
  10. BÜ, DAP: “Memeli Ekspresyon Vektörünün Oluşturulması Bu Vektörün Fare ve İnsan Kolon Kanser Hücre Dizilerinde İfadelendirilmesi” DA08/18, 2008-2009.