BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Enstitü Yönetim Kurulu

 Enstitü Müdürü

 Prof. Dr.

 Feride İffet ŞAHİN

 fsahin@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 19 19

 Enstitü Müdür Yardımcısı

 Doç. Dr.

 Özlem DARCANSOY İŞERİ

 odiseri@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 68 33