BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Projeler

2022-2023 Döneminde Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü’nde Yürütülmeye Başlanan Projeler;

1-TÜBİTAK 1001 (121Z819) : Anadolu'da Yaşayan Lekeli Semender Salamandra infraimmaculata, (Mertensi 1948)'in (Caudata: Salamandridae) Ekolojisi, Popülasyon Biyolojisi ve Filogenetik Yapısı.

2-TÜBİTAK 2209/A: Safran Yüklü Enjekte Edilebilir Balık Jelatin/Kitosan/Aljinat Hidrojellerin Periferik Sinir İyileşmesi İle İlgili Uygulamalarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

3-TÜBİTAK 2209/A: Anadolu Su Kurbağası Soylarında Cinsiyet Geni DMRT1’in Dizilenmesi ve Filogenetik Olarak Karşılaştırılması

4-TÜBİTAK 2209/A: Kıbrıs Endemiği Pelophylax cypriensis su kurbağası türünün sucul ekosistemlerdeki habitat özelliklerinin ve kimyasal parametrelerinin belirlenmesi

 

2022-2023 Döneminde Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü’nde Biten Projeler;

1-DA 19/22‘Böğürtlen (Rubus canescens DC.Var. canescens) Bitkisinin Yaprak Ve Meyve Ekstraktlarının Antioksidan, Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Antibiyofilm Etkileri’

2-DA19/23‘Bazı Buğdaygiller Ailesine Ait Yabancı Otların Soğan (Allium cepa L.) Tohumu Çimlenme Ve İlk Gelişme Dönemi Üzerine Etkileri’

3-Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.)’da tohuma ön uygulamanın ilk gelişme ve tane verimi üzerine etkileri

4-DA20/26‘Tarla koşulları altında organik solucan gübresinin safran (Crocus sativus L.) bitkisinin gelişme, verim ve bazı kimyasal özellikleri üzerine etkisi’

5-DA21/07‘Mercimek (Lens culinaris) ‘te tohuma ön uygulamanın tane verimi, antioksidan kapasitesi, nodulasyon ve nodül mikrobiyatası üzerine etkisi’

 


Yürütülmekte Olan Projeler (2018-2019)

-Şeker otu (SteviarebaudianaBertoni)bitkisinde mikroçoğaltım ve şeker alkol muamelelerinin;çimlenmeoranı,antibakteriyel, antioksidan aktivitelerinin ve yaprak etken maddelerinin üzerine etkileri

-Melatonin hormonu uygulamasının bitkilerde tuz ve kuraklık stresi direncine etkilerinin araştırılması

-Farklı tütün anaçları ile aşılanan domatin bitkisinin açık alanda üretim koşullarının değerlendirilmesi ve meyve nikotin miktarlarının ve kalitesinin belirlenmesi