BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü

 

Hakkımızda

      Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü 2005 tarihinden beri; biyoteknoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji gibi alanlarda araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak bilimin çeşitli alanlarına katkı sağlamaktadır. Yıl içerisinde, gelişen teknolojiye uyumlu birçok cihaz içeren AR-GE laboratuarları bünyesinde ve uygulama seralarında gerçekleşen,   nitelikli akademisyen kadrosu ve çalışanlarla birlikte çeşitli kurumlar tarafından desteklenen birçok proje tamamlanmaktadır.

      Enstitünün vizyonu, doğru ve güvenilir araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, bu çalışmaların endüstriyel ve sağlık alanlarında uygulanabilirliğini değerlendirmek ve sonuç olarak bilime, topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Enstitümüzde araştırma geliştirme çalışmalarının yanı sıra biyoteknoloji alanında yüksek lisans eğitimine olanak sağlanmakta, diğer bölümlere ders desteği verilmekte, stajyer eğitimi ve seminer programları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca  Enstitümüz sera ve tarımsal alanlarında, natürel sebze üretimi ve üretim iyileştirme çalışmalarıyapılmaktadır. Enstitümüzde; biyoteknoloji temelli, sağlık, endüstriyel ve tarımsal alanlarda değerlendirilmesi mümkün moleküler ve biyokimyasal düzeyde araştırmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ekotoksik metallerin sebze tohum gelişimine biyokimyasal ve genotoksik etkilerinin araştırılması, bitkilerde abiyotik stres fizyolojisinin biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle araştırılması ve biyoteknolojik yöntemler kullanılarak bitki iyileştirme, geliştirme ve yeni özellikler kazandırma ve transplantasyon yöntemi ile elde edilen bitki çeşitlerinin üretim açısından veriminin araştırılması ve gen aktarımı başlıkları altında özetlenebilmektedir. Bunlara ek olarak, farklı bitki türlerinden özüt elde edilmesi ve bu özütlerin gıda ve bitki kaynaklı patojenler üzerinde antibakteryal etkilerinin araştırılması, antioksidan özelliklerinin tanımlanması ve kanser hücre kültürlerinde sitotoksisitelerinin araştırılması, telomeraz aktivitesinin belirlenebilmesi için devam eden projeler mevcuttur.

      Enstitümüz bünyesinde gerçekleştirilen aşılama çalışmaları ile ilgili 2011 yılında Türk Patent Enstitüsü’nden patent alınmıştır. Enstitümüz bünyesinde yürütülen projelerin yanısıra birimimiz üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Özel Ayşeabla Okulları ile ortak multidisipliner projelere de araştırma desteği vermektedir. Uluslararası Genetik Mühendisliğiyle Geliştirilmiş Makine (International GeneticallyEngineered Machine–iGEM) 2013 yarışmasına üniversitemizi temsilen katılan takımda enstitümüzden iki araştırmacımız yer almış ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla deneysel çalışmaların bir bölümü enstitüde yürütülmüştür.

    Başkent Üniversitesi Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü organik tarım ve tarımsal biyoteknoloji sahalarına odaklanmış bir araştırma enstitüsüdür. Enstitünün önümüzdeki 10 yıllık perspektifinde; ülkemizde bulunan endemik bitkileri biyoteknolojik yöntemlerle mikro çoğaltmak, doğal yöntemlerle besin değeri daha yüksek ve daha kaliteli ürün elde etmek, tıbbi – aromatik değeri yüksek olan bitkilerin doku kültürü ile çoğaltılmasıyla etken madde ve kalitesinin arttırılması, bitkisel ve hayvansal patojenik bakterilerin doğal ekstraktlar ile mücadele yöntemlerinin araştırılması, çeşitli tohum teknolojisi ve biyoteknoloji yöntemleri ile doğal tohumlarda verim ve kalite arttırılmasına yönelik çalışmalar, tarımsal iyileştirme çalışmaları, toprağın doğal yollar ile ıslah yöntemlerinin araştırılması, organik pestisitlerin üretimi üzerine araştırmalar yapılması, çevre, su ve toprak koruma çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır.